1 Perinteinen

Kuittilomake on kaksiosainen ja itsejäljentävä: päällimmäinen kappale on valkoinen ja jäljentyvä kappale keltainen. 
Kuitin koko on kätevä A6.

Perinteistä kuittilomaketta käytettäessä kaikki tiedot täytetään käsin.

Mitä tietoja kuitille tarvitaan:

·         myyjän nimi, yhteystiedot ja y-tunnus
.         asiakkaan tiedot
·         kuitin päiväys
·         myydyn tavaran tai palvelun määrä ja luonne
·         hinta ja arvonlisäveron määrä verokannoittain tai arvonlisäveron peruste verokannoittain
·         kuitin tunnistenumero tai muu yksilöivä tieto
.          maksutapa
.          kuittaus

Kuittilomakkeita on sekä numeroimattomina että valmiiksi numeroituina.
Numeroimattomaan kuittiin on muistettava merkitä yksilöivä numero käytön yhteydessä.

Tällä tuotealueella ei ole tuotteita.
© WebPrint. Created by Nyholm Solutions Oy Ab